Краткорочне цене робе остају високе, али недостатак подршке на средњи и дуги рок
Краткорочно, фактори који подржавају цене робе су и даље присутни. С једне стране, лабаво финансијско окружење се наставило. С друге стране, уска грла у снабдевању и даље харају светом. Међутим, средњорочно и дугорочно, цене робе се суочавају са неколико ограничења. Прво, цене робе су превисоке. Друго, ограничења на страни понуде постепено су ублажена. Треће, монетарна политика у Европи и Сједињеним Државама постепено се нормализује. Четврто, ефекат осигурања понуде и стабилизације цена домаће робе постепено се ослобађа.


Време објављивања: Сеп-05-2021